زمان بندی کنگره

کنگره

شروع کنگره ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پایان کنگره ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

وب سایت

ارائه آنلاین(به عنوان کنگره جاری) ۰۲ آبان ۱۳۹۶
انتقال به کنگره های آرشیو ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ثبت نام

شروع ثبت نام نویسندگان ۰۲ آبان ۱۳۹۶
پایان ثبت نام نوبسندگان ۲۰ دی ۱۳۹۶
فراخوان مقالات ۰۲ آبان ۱۳۹۶
پذیرش ارسال ها ۰۲ آبان ۱۳۹۶
پایان ارسال ها ۲۰ دی ۱۳۹۶

داوری(بررسی مقالات)

شروع ثبت نام داوران ۰۲ آبان ۱۳۹۶
پایان ثبت نام داوران ۱۵ آذر ۱۳۹۶

اعلانات وب سایت

۰۲ آبان ۱۳۹۶
۰۱ بهمن ۱۳۹۶

حامیان همایش های برگزارشده

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
  توزيع برق شهرستان اصفهان
  فرماندهي انتظامي استان اصفهان
  شهرداری اصفهان
  شهرداری خمینی شهر
 • بهزيستي خميني شهر
  آموزشگاه تخصصی برق ندای دانش
  شرکت تحقیقات و فناوری دمش سپاهان
  سازمان عمران شهرداري اصفهان
  موسسه فرهنگي مهر كاوش
 • واحد خوراسگان
  واحد خرم آباد
  واحد آشتيان
  واحد شهرری
  واحد بروجن
 • واحد اهواز
  واحد رودهن
  واحد رامهرمز
  واحد فلاورجان
  واحد فيروزكوه
 • واحد كاشان
  واحد زاهدان
  واحد اشكذر
  واحد شوشتر
  واحد دهاقان
 • اداره تعاون استان اصفهان
  خيريه حضرت قائم
  شركت نيرو بهينه فردا
  باشگاه پژوهشگران جوان واحد خميني شهر
  Sponsored and Index By Civilica
 • اداره كل بهزيستي استان اصفهان