زمان بندی کنگره

کنگره

شروع کنگره ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
پایان کنگره ۰۵ اسفند ۱۳۹۵

وب سایت

ارائه آنلاین(به عنوان کنگره جاری) ۰۲ آذر ۱۳۹۵
انتقال به کنگره های آرشیو ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

ثبت نام

شروع ثبت نام نویسندگان ۰۲ آذر ۱۳۹۵
پایان ثبت نام نوبسندگان ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
فراخوان مقالات ۰۲ آذر ۱۳۹۵
پذیرش ارسال ها ۰۲ آذر ۱۳۹۵
پایان ارسال ها ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

داوری(بررسی مقالات)

شروع ثبت نام داوران ۰۲ آذر ۱۳۹۵
پایان ثبت نام داوران ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

اعلانات وب سایت

۰۲ آذر ۱۳۹۵
۲۷ بهمن ۱۳۹۵

حامیان همایش های برگزارشده

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
  توزيع برق شهرستان اصفهان
  فرماندهي انتظامي استان اصفهان
  شهرداری اصفهان
  شهرداری خمینی شهر
 • بهزيستي خميني شهر
  آموزشگاه تخصصی برق ندای دانش
  شرکت تحقیقات و فناوری دمش سپاهان
  سازمان عمران شهرداري اصفهان
  موسسه فرهنگي مهر كاوش
 • واحد خوراسگان
  واحد خرم آباد
  واحد آشتيان
  واحد شهرری
  واحد بروجن
 • واحد اهواز
  واحد رودهن
  واحد رامهرمز
  واحد فلاورجان
  واحد فيروزكوه
 • واحد كاشان
  واحد زاهدان
  واحد اشكذر
  واحد شوشتر
  واحد دهاقان
 • اداره تعاون استان اصفهان
  خيريه حضرت قائم
  شركت نيرو بهينه فردا
  باشگاه پژوهشگران جوان واحد خميني شهر
  Sponsored and Index By Civilica
 • اداره كل بهزيستي استان اصفهان