زمان بندی کنگره

کنگره

شروع کنگره ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
پایان کنگره ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

وب سایت

ارائه آنلاین(به عنوان کنگره جاری) ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
انتقال به کنگره های آرشیو ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

ثبت نام

شروع ثبت نام نویسندگان ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
پایان ثبت نام نوبسندگان ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
فراخوان مقالات ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
پذیرش ارسال ها ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
پایان ارسال ها ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

داوری(بررسی مقالات)

شروع ثبت نام داوران ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
پایان ثبت نام داوران ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

اعلانات وب سایت

۱۰ بهمن ۱۳۹۵
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

حامیان همایش های برگزارشده

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
  توزيع برق شهرستان اصفهان
  فرماندهي انتظامي استان اصفهان
  شهرداری اصفهان
  شهرداری خمینی شهر
 • بهزيستي خميني شهر
  آموزشگاه تخصصی برق ندای دانش
  شرکت تحقیقات و فناوری دمش سپاهان
  سازمان عمران شهرداري اصفهان
  موسسه فرهنگي مهر كاوش
 • واحد خوراسگان
  واحد خرم آباد
  واحد آشتيان
  واحد شهرری
  واحد بروجن
 • واحد اهواز
  واحد رودهن
  واحد رامهرمز
  واحد فلاورجان
  واحد فيروزكوه
 • واحد كاشان
  واحد زاهدان
  واحد اشكذر
  واحد شوشتر
  واحد دهاقان
 • اداره تعاون استان اصفهان
  خيريه حضرت قائم
  شركت نيرو بهينه فردا
  باشگاه پژوهشگران جوان واحد خميني شهر
  Sponsored and Index By Civilica
 • اداره كل بهزيستي استان اصفهان