همایش های برگزار شده

ليست  همايش های   بين المللي ،  ملي ، منطقه ای  برگزار شده در واحد خميني شهر

دامنه هما يش

عنوان همايش

سال يرگزاري

تاريخ برگزاري

بين المللي
5 همايش

شكوفائي منابع انساني  در توسعه صنعت و ساخت و ساز كشور همايش بين المللي

87

1387/03/08

اولين همايش بين المللي مهندسي برق

91

1391/12/15

اولين همايش بين المللي مهندسي عمران

91

1391/12/15

اولين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي مهندسي مكانيك

91

1391/12/15

دومين كنفرانس پژوهش هاي نوين در مهندسي

92

1392/12/07

ملي
26 همايش

همايش ملي فيض السلام

83

1383/08/23

همايش ملي آفتاب معرفت پيامبر اعظم و معرفت ديني

85

1385/12/09

تاثير افزايش در آمدهاي نفتي كشور بر افزايش فرصت هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري

87

1387/07/20

همايش ملي مهندسي مكانيك

87

1387/08/30

دومين همايش ملي مهندسي مكانيك

88

1388/09/26

همايش ملي اقتصاد

88

1388/12/06

سومين همايش ملي مهندسي مكانيك

89

1389/08/20

اولين همايش ملي مشاوره و راهنمائي

89

1389/09/15

دومين همايش ملي اقتصاد

89

1389/12/18

اولين همايش ملي مهندسي برق

89

1389/09/18

دومين همايش ملي مهندسي عمران

89

1389/11/25

همايش سراسري علمي كاربردي مدد كاري اجتماعي ايران

89

1389/11/27

چهارمين همايش ملي مهندسي مكانيك

90

1390/09/03

دومين همايش ملي مشاوره و راهنمائي

90

1390/12/17

سومين كنفرانس  ملي مهندسي عمران

90

1390/12/04

دومين كنفرانس ملي مهندسي برق

90

1390/09/24

دومين كنفرانس سراسري علمي كاربردي مددكاري اجتماعي

90

1391/03/04

سومين همايش ملي اقتصاد

90

1390/12/18

اولين همايش ملي پژوهش در مهدويت

91

1391/12/01

اولين همايش ملي كارآفريني

91

1391/08/24

چهارمين همايش ملي اقتصاد

91

1391/09/30

سومين همايش ملي مشاوره

91

1391/12/09

همايش ملي اقتصاد مقاومتي

92

1392/12/05

دومين همايش ملي گفتمان مهدويت

93

1393/02/22

هفتمين همايش ملي مهندسي مكانيك

93

1393/12/20

چهارمين همايش ملي روانشناسي ، مشاوره و مددكاري اجتماعي

94

1394/02/22

منطقه اي
10 همايش

همايش بررسي مسائل رواني و اجتماعي نوجوانان وجوانان منطقه

79

1379/08/11

همايش منطقه اي بررسي موانع و راهكارهاي روانشناختي ، اجتماعي ، اقتصادي ايجاد اشتغال مولد

81

1381/03/08

همايش منطقه اي ارتباط با صنعت و دانشگاه

83

1380/11/01

همايش منطقه اي برنامه چهارم توسعه ،چالش ها و ارزشها

83

1383/12/15

اولين همايش منطقه اي روانشناسي تبليغات در جامعه ايران

87

1387/09/15

همايش منطقه اي نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف

88

1388/09/30

همايش منطقه اي مهندسي برق

88

1388/11/29

اولين همايش منطقه اي عمران

88

1388/12/12

دومين همايش روانشناسي تبليغات در جامعه ايران

88

1388/12/17

همايش منطقه اي صنعت توريسم

89

1389/12/16

کنگره ها

حامیان همایش های برگزارشده

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
  توزيع برق شهرستان اصفهان
  فرماندهي انتظامي استان اصفهان
  شهرداری اصفهان
  شهرداری خمینی شهر
 • بهزيستي خميني شهر
  آموزشگاه تخصصی برق ندای دانش
  شرکت تحقیقات و فناوری دمش سپاهان
  سازمان عمران شهرداري اصفهان
  موسسه فرهنگي مهر كاوش
 • واحد خوراسگان
  واحد خرم آباد
  واحد آشتيان
  واحد شهرری
  واحد بروجن
 • واحد اهواز
  واحد رودهن
  واحد رامهرمز
  واحد فلاورجان
  واحد فيروزكوه
 • واحد كاشان
  واحد زاهدان
  واحد اشكذر
  واحد شوشتر
  واحد دهاقان
 • اداره تعاون استان اصفهان
  خيريه حضرت قائم
  شركت نيرو بهينه فردا
  باشگاه پژوهشگران جوان واحد خميني شهر
  Sponsored and Index By Civilica
 • اداره كل بهزيستي استان اصفهان