زمان بندی کنگره

کنگره

شروع کنگره ۰۸ دی ۱۳۹۵
پایان کنگره ۱۰ دی ۱۳۹۵

وب سایت

ارائه آنلاین(به عنوان کنگره جاری) ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
انتقال به کنگره های آرشیو ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

ثبت نام

شروع ثبت نام نویسندگان ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان ثبت نام نوبسندگان ۳۰ آذر ۱۳۹۵
فراخوان مقالات ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
پذیرش ارسال ها ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان ارسال ها ۳۰ آذر ۱۳۹۵

داوری(بررسی مقالات)

شروع ثبت نام داوران ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان ثبت نام داوران ۱۰ آذر ۱۳۹۵

اعلانات وب سایت

۰۵ اسفند ۱۳۹۵
۰۱ دی ۱۳۹۵

حامیان همایش های برگزارشده

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
  توزيع برق شهرستان اصفهان
  فرماندهي انتظامي استان اصفهان
  شهرداری اصفهان
  شهرداری خمینی شهر
 • بهزيستي خميني شهر
  آموزشگاه تخصصی برق ندای دانش
  شرکت تحقیقات و فناوری دمش سپاهان
  سازمان عمران شهرداري اصفهان
  موسسه فرهنگي مهر كاوش
 • واحد خوراسگان
  واحد خرم آباد
  واحد آشتيان
  واحد شهرری
  واحد بروجن
 • واحد اهواز
  واحد رودهن
  واحد رامهرمز
  واحد فلاورجان
  واحد فيروزكوه
 • واحد كاشان
  واحد زاهدان
  واحد اشكذر
  واحد شوشتر
  واحد دهاقان
 • اداره تعاون استان اصفهان
  خيريه حضرت قائم
  شركت نيرو بهينه فردا
  باشگاه پژوهشگران جوان واحد خميني شهر
  Sponsored and Index By Civilica
 • اداره كل بهزيستي استان اصفهان