قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / چهارمين همایش ملی مهندسی عمران / اعضای کمیته داوران چهارمین همایش ملی مهندسی عمران

اعضای کمیته داوران چهارمین همایش ملی مهندسی عمران

دکتر سید مهدی ابطحی : دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید سعید اسلامیان : دانشگاه صنعتی اصفهان

 دکتر محمدرضا افتخار: دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محسن ایزدی نیا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر یاسین آقائی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر کیاچهر بهفرنیا : دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فرهاد بهنام فر : دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدصادق بیرژندی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر عرفان جابرزاده :  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر محمدجواد حاج رسولیها : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر جلیل حسینی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر علی خیرالدین : دانشگاه سمنان

دکتر مجید ریاحی  سامانی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر محمد رئیسی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر محمدمهدی زعفرانی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر پیمان داوری :دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر علیرضا شهیدی :دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد شیخ بهائی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر محمد صافی : دانشگاه شهید بهشتی

دکترسید بهزاد طلائی طبا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر رضا عباس زاده :دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر فرهنگ فرحبد :مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

دکتر قاری قرآن  : مدیر کل اداره  راه و شهرسازی استان اصفهان

دکتر پرهام معمار زاده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر محمدنوید مقیم :دانشگاه صنعتی اصفهان

مطلب پیشنهادی

پرداخت هزینه برای مقالات پذیرفته شده عمران