قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آرشيو اطلاعات همايشهاي گذشته / سال 1391 / اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي / کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی – سال ۱۳۹۱

کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی – سال ۱۳۹۱

کمیته علمی بخش مهندسی مکانیک :

 1. پروفسور احمدرضا عظیمیان: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
 2. پروفسور محمود سلیمی: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
 3. دکتر اکبر ابوترابی : استاد دانشگاه کینگستون انگلستان
 4. پروفسور حسن مسلمی نائینی:استاد  دانشگاه تربیت مدرس
 5. پروفسور محمدرضا موحدی:استاد دانشگاه صنعتی شریف
 6. پروفسور منصور درویزه: استاد دانشگاه گیلان
 7. پروفسور موحد ادریس : دانشگاه UTM مالزی
 8. پروفسور علی اوردجینی : دانشگاه UTM مالزی
 9. دکتر محسن اصفهانیان: استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 10. دکتر مهرداد پورسینا: استادیار دانشگاه اصفهان
 11. دکتر حسن خادمی‌زاده: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 12. دکتر سعید رسولی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 13. دکتر علیرضا شاطری: استادیار دانشگاه شهرکرد
 14. دکتر محمد طارق:استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 15. دکتر احمد عنوانی:استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 16. دکتر حامد عجبی نائینی : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 17. دکتر مصطفی غیور: دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 18. دکتر فاطمه فرهت‌نیا: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 19. دکتر احمد فخار: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
 20. دکتر محسن لوح موسوی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 21. دکتر مهران مرادی: استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 22. دکتر محمدحسن مقدس:استادیار دانشگاه مالک‌اشتر
 23. دکتر افشین منوچهری‌فر: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 24. دکتر سیدحسن موسوی: استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 25. دکتر بابک مهماندوست :استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 26. دکتر حسن نحوی:دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 27. دکتر داوود طغرائی : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 28. دکتر علی افتخاری : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر          
 29. دکتر مجید کریمیان : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر  

کمیته علمی بخش مهندسی عمران :

 1. دکتر حمیدرضا رونق : دانشگاه کوینزلند استرالیا  
 2. دکتر محمود وفائیان : دانشگاه صنعتی اصفهان
 3. دکتر داوود مستوفی نژاد : دانشگاه صنعتی اصفهان
 4. دکتر سید مهدی ابطحی : دانشگاه صنعتی اصفهان
 5. دکتر فرهاد بهنام فر: دانشگاه صنعتی اصفهان
 6. دکتر عبدالرضا کبیری : دانشگاه صنعتی اصفهان
 7. دکتر علیرضا شهیدی : دانشگاه صنعتی اصفهان
 8. دکتر رضا رهگذر  : دانشگاه  شهید باهنر کرمان
 9. دکتر محمد رضا چمنی : دانشگاه صنعتی اصفهان
 10. دکتر محمدرضا افتخار :دانشگاه صنعتی اصفهان
 11. دکتر محمدنوید مقیم : دانشگاه شهرکرد
 12. دکتر علیرضا قاری قرآن :شهرداری اصفهان
 13. دکتر سید بهزاد طلائی طبا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
 14. دکتر محمد رئیسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
 15. دکتر مجید ریاحی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

 کمیته علمی بخش مهندسی برق :

 1. پروفسور محمد حایری : استاد گروه برق – کنترل دانشگاه صنعتی شریف
 2. پروفسور جعفر سلطانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 3. دکترمحمود فتوحی : استاد دانشگاه صنعتی شریف
 4. دکتر بایک واثقی : استادیار گروه قدرت دانشگاه نانسی فرانسه
 5. پروفسور علی خاکی صدیق : استاد دانشگاه خواجه نصیر طوسی
 6. دکتر اکبر ابراهیمی: استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 7. دکتر جعفر قیصری : استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 8. دکتر احمدرضا تابش : استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 9. دکتر سیدمحمود مدرس هاشمی : دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 10. دکتر سعید حسن نیا : دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 11. دکتر محسن مجیری : استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 12. دکتر نغمه سادات مویدان : استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 13. دکتر محمدرضا یزدچی: استادیار دانشگاه اصفهان
 14. دکتر نویدرضا ابجدی : استادیار دانشگاه شهرکرد
 15. دکتر غلامرضا عرب: استادیار دانشگاه شهرکرد
 16. دکتر رسول امیر فتاحی : استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 17. دکتر جواد پورآباده : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 18. دکتر محسن عشوریان: استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
 19. دکتر مهرداد سلماسی : استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
 20. دکتر سیدحسن حسینی : استادیار دانشگاه تبریز
 21. دکتر شاهرخ شجاعیان: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 22. دکتر محمد ملکوتی: استادیار گروه  کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارت
 23. دکتر محمد منتظری : استادیار گروه  کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان
 24. دکتر پیمان نظریان : استادیار گروه برق –کنترل  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مطلب پیشنهادی

شناسه کتاب مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی – سال ۱۳۹۱