قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آرشيو اطلاعات همايشهاي گذشته / سال 1391 / اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي / کمیته اجرایی اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی – سال ۱۳۹۱

کمیته اجرایی اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی – سال ۱۳۹۱

رؤسای افتخاری کنگره : دکتر سیدمحسن خلیفه سلطانی – دکتر مهران مجلسی

دبیر علمی بخش مهندسی مکانیک :  دکتر سعید رسولی

دبیر اجرایی بخش مهندسی مکانیک : مهندس فرشید آقاداوودی

دبیر علمی بخش مهندسی برق :  دکتر سیدمحمد طباطبائی

دبیر اجرایی بخش مهندسی برق : دکتر محمدحسین ارشادی

دبیر علمی بخش مهندسی عمران :  دکتر محمد رئیسی

دبیر اجرایی بخش مهندسی عمران : دکتر مجید ریاحی

مدیر هماهنگی :  آقای اصغر نیکبخت

مسئول فناوری اطلاعات:  مهندس جعفر علیشاهی

 

مطلب پیشنهادی

شناسه کتاب مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی – سال ۱۳۹۱