قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آرشيو اطلاعات همايشهاي گذشته / سال 1391 / سومين همايش ملي مشاوره / کمیته علمی سومین همایش ملی مشاوره – سال ۱۳۹۱

کمیته علمی سومین همایش ملی مشاوره – سال ۱۳۹۱

کمیته علمی ( به تریب حروف الفبا )

۱- جناب آقای دکتر سیداحمداحمدی استاد دانشگاه اصفهان
۲- سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیلی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
۳- سرکارخانم بتول امین جعفری مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۴- جناب آقای دکتر محمدرضا ایروانی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۵- جناب آقای دکتر حسن پاشا شریفی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن
۶- جناب آقای مهدی تبریزی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۷- جناب آقای دکتر مجتبی جعفری استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۸- جناب آقای دکتر مهدی خوروش استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۹- سرکارخانم نیرالسادات دانشور حسینی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۰- جناب آقای دکتر محمدمسعود دیاریان استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۱- سرکارخانم دکتر فاطمه رضایی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۲- سرکارخانم دکتر نجمه سدرپوشان استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۳- جناب آقای حسین سمیعی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۴- جناب آقای دکتر حسن پاشا شریفی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن
۱۵- جناب آقای محمود شریفی اصفهانی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۶- جناب آقای دکتر عبداله شفیع آبادی استاد دانشگاه علامه طباطبائی
۱۷- جناب آقای دکتر غلامرضا صرامی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
۱۸- جناب آقای دکتر محمدرضا عابدی دانشیار دانشگاه اصفهان
۱۹- جناب آقای دکتر کیومرث فرحبخش استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
۲۰- جناب آقای دکتر محمدقاسمی پیربلوطی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرکرد
۲۱- جناب آقای دکتر کاظم قجاوند استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۲۲- جناب آقای دکتر یوسف کریمی استاد دانشگاه علامه طباطبائی
۲۳- جناب آقای دکتر یوسف گرجی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۲۴- جناب آقای سیداسماعیل موسوی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۲۵- سرکارخانم فهیمه نامدارپور مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۲۶- جناب آقای دکتر محمدطاهر نشاط دوست دانشیار دانشگاه اصفهان
۲۷- سرکارخانم دکتر فرزانه نیک نژادی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۲۸-  جناب آقای دکتر حمیدرضا نیک یار استادیار دانشکده علوم پزشکی نجف آباد

 

مطلب پیشنهادی

برنامه زمانبندی سومین همایش ملی مشاوره – سال ۱۳۹۱

قابل توجه شرکت کنندگان (به ویژه مقاله دهندگان ) همایش در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ برگزار می …