قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آرشيو اطلاعات همايشهاي گذشته / سال 1390 / دومين همايش ملي مشاوره و راهنمائي / کمیته علمی دومین همایش ملی مشاوره و راهنمائی – سال ۱۳۹۰

کمیته علمی دومین همایش ملی مشاوره و راهنمائی – سال ۱۳۹۰

کمیته علمی ( به تریب حروف الفبا )

۱- جناب آقای دکتر سیداحمداحمدی استاد دانشگاه اصفهان
۲-  سرکارخانم دکتر عذرا اعتمادی استادیار دانشگاه اصفهان
۳- جناب آقای دکتر سیدجواد امی زاده روان پزشک بیمارستان مدرس
۴- سرکارخانم بتول امین جعفری مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۵- جناب آقای دکتر محمدرضا ایروانی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۶- جناب آقای مهدی تبریزی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۷- جناب آقای دکتر مجتبی جعفری استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۸- سرکارخانم افسانه جواد زاده مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۹-  جناب آقای سیدرضا جوادیان مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۰- جناب آقای مهدی خوروش مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۱- سرکارخانم نیرالسادات دانشور حسینی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۲- جناب آقای محمدمسعود دیاریانی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۳- جناب آقای دکتر اکبر رضایی استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
۱۴- سرکارخانم دکتر فاطمه رضایی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۵- جناب آقای دکتر عباس روحانی  استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد مبارکه
۱۶- سرکارخانم دکتر فیروزه سپهریان آذر استادیار دانشگاه ارومیه
۱۷- سرکارخانم دکتر نجمه سدرپوشان استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۸- جناب آقای حسین سمیعی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۱۹- جناب آقای دکتر حسن پاشا شریفی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن
۲۰- جناب آقای محمود شریفی اصفهانی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۲۱- جناب آقای دکتر عبداله شفیع آبادی استاد دانشگاه علامه طباطبائی
۲۲- جناب آقای دکتر غلامرضا صرامی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
۲۳- جناب آقای دکتر محمدرضا عابدی دانشیار دانشگاه اصفهان
۲۴- جناب آقای دکتر کیومرث فرحبخش استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
۲۵- جناب آقای دکتر محمدقاسمی پیربلوطی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرکرد
۲۶- جناب آقای دکتر کاظم قجاوند استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۲۷- جناب آقای دکتر یوسف کریمی استاد دانشگاه علامه طباطبائی
۲۸- جناب آقای یوسف گرجی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۲۹- جناب آقای دکتر داوود معنوی پور استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار
۳۰- جناب آقای سیداسماعیل موسوی مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۳۱ سرکارخانم فهیمه نامدارپور مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۳۲- جناب آقای دکتر محمدطاهر نشاط دوست دانشیار دانشگاه اصفهان
۳۳- سرکارخانم دکتر فرزانه نیک نژادی استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر
۳۴-  جناب آقای دکتر حمیدرضا نیک یار استادیار دانشکده علوم پزشکی نجف آباد

 

مطلب پیشنهادی

برنامه زمانبندی دومین همایش ملی مشاوره و راهنمائی – سال ۱۳۹۰

قابل توجه شرکت کنندگان (به ویژه مقاله دهندگان ) همایش در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ برگزار می …