قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آرشيو اطلاعات همايشهاي گذشته / سال 1390 / دومين كنفرانس ملي مهندسي برق / کمیته علمی دومین کنفرانس ملی مهندسی برق – سال ۱۳۹۰

کمیته علمی دومین کنفرانس ملی مهندسی برق – سال ۱۳۹۰

کمیته علمی: (به ترتیب حروف الفبا)

مهندس شهرام آقایی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر اکبر ابراهیمی: دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سعید اباذری: دانشگاه شهرکرد

دکتر محمود ارشدی‌نژاد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس پژمان اسلامی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر رسول امیر فتاحی : دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندس رسول بیک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر جواد پورآباده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر هادی ثقفی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس امراله جبارزارع: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس حامد خدادادی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس محمد مهدی رضایی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر جعفر سلطانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس شاهرخ شجاعیان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر علیرضا صدوقی: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهندس محمدرضا صلواتی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس سیدمحمد طباطبایی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر غلامرضا عرب: دانشگاه شهرکرد

دکتر محسن عشوریان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی

دکتر مهران عمادی : دانشگاه اصفهان

مهندس حسین عموتقی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس مسعود عموهادی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس ابوالفضل قربانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر عباس کارگر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مهندس مهری لطفی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر سیدمحمد مدنی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر مهدی معلم: دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندس حسن نصر آزادانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

مهندس اعظم نصری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

دکتر محمدرضا یزدچی: دانشگاه اصفهان

 

مطلب پیشنهادی

برنامه زمانبندی دومین کنفرانس ملی مهندسی برق – سال ۱۳۹۰

قابل توجه شرکت کنندگان (به ویژه مقاله دهندگان ) همایش در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ برگزار می …