قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آرشيو اطلاعات همايشهاي گذشته / سال 1394 / چهارمين همايش ملي روانشناسي ،مشاوره و مددكاري اجتماعي / کمیته علمی چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی – سال ۱۳۹۴

کمیته علمی چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی – سال ۱۳۹۴

کمیته علمی ( به تریب حروف الفبا )

جناب آقای دکتر سیداحمداحمدی – استاد دانشگاه اصفهان

سرکارخانم بتول امین جعفری – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

جناب آقای دکتر محمدرضا ایروانی – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

 جناب آقای مهدی تبریزی – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

سرکارخانم دکترفاطمه جوادزاده – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

جناب آقای دکتر مهدی خوروش – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

سرکارخانم نیرالسادات دانشور حسینی – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

جناب آقای دکتر محمدمسعود دیاریان – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

سرکارخانم دکتر فاطمه رضایی – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

سرکارخانم دکتر نجمه سدرپوشان – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

جناب آقای حسین سمیعی – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

جناب آقای محمود شریفی اصفهانی – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

جناب آقای دکتر سعید صادقی – مدیر کل بهزیستی استان اصفهان

جناب آقای دکتر محمدرضا عابدی –  استاد دانشگاه اصفهان

جناب آقای دکتر کیومرث فرحبخش – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

جناب آقای دکتر کاظم قجاوند – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

جناب آقای دکتر یوسف گرجی –  استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

جناب آقای دکتر سعید محمدی – رئیس مراکز مشاوره و بهزییستی استان اصفهان

جناب آقای دکتر مختار ملک پور – استاد دانشگاه اصفهان

جناب آقای سیداسماعیل موسوی – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

سرکارخانم فهیمه نامدارپور – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

سرکارخانم دکتر فرزانه نیک نژادی – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد خمینی شهر

 

مطلب پیشنهادی

برنامه زمانبندی چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی – سال ۱۳۹۴

قابل توجه شرکت کنندگان (به ویژه مقاله دهندگان ) همایش در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ برگزار می …