قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آرشيو اطلاعات همايشهاي گذشته / سال 1395 / پنجمين همايش ملي روانشناسي ، مشاوره و مددكاري اجتماعي / محورهای پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی – سال ۱۳۹۵

محورهای پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی – سال ۱۳۹۵

 • روانشناسی و مشاوره و اعتیاد
 • روانشناسی و مشاوره ومدرنیته
 • روانشناسی و مشاوره ومذهب
 • روانشناسی و مشاوره وبهداشت و درمان
 • روانشناسی و مشاوره وصنعت و سازمان
 • روانشناسی و مشاوره ورفتارهای غیر قانونی
 • روانشناسی و مشاوره وخانواده
 • مددکار اجتماعی و آسیبهای اجتماعی نوپدید
 • مددکار اجتماعی وپیشگیری اجتماعی
 • مددکار اجتماعی وسلامت خانواده
 • مددکار اجتماعی واخلاق حرفه ای
 • روش های نوین درمان اعتیاد
 • اثربخشی روش های نوین درمان اعتیاد
 • باز معرفی روش های نوین پیشگیری از اعتیاد
 • فرصتها ، موانع ، تهدیدات و چالش های برون رفت از اعتیاد
 • جایگاه و نقش حرفه های یاورانه در  پیشگیری از مواد مخدر صنعتی 
 • جایگاه حرفه های یاورانه در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر
 • جایگاه حرفه های یاورانه در مواجه با افراد دچار بحران
 • رفتار های پر خطر در جامعه و روش های پیشگیرانه
 • آسیب شناسی خانواده و جایگاه حرفه های یاورانه در حفظ و تحکیم خانواده
 • مددکاری اجتماعی و آسیبهای اجتماعی نوپدید
 • پیشگیری اجتماعی با تاکید بر مطالبات اجتماعی گروههای آسیب پذیر

مطلب پیشنهادی

برنامه زمانبندی پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی – سال ۱۳۹۵

قابل توجه شرکت کنندگان (به ویژه مقاله دهندگان ) همایش در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ برگزار می …