قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / آرشيو اطلاعات همايشهاي گذشته / سال 1396 / ششمین همایش ملي سطوح آبگیر باران / اعضای کمیته داوران ششمین همایش ملی سطوح آبگیر باران – سال ۱۳۹۶

اعضای کمیته داوران ششمین همایش ملی سطوح آبگیر باران – سال ۱۳۹۶

دکتر مجید ریاحی سامانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر یاسین آقایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر محمد رئیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر سید بهزاد طلایی طبا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر عرفان جابرزاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر رضا عباس زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر محمد شیخ بهایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مهندس تقی مهندس مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر سید محمد تاج بخش استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر جهانگیر پرهمت دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر محمد دستورانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن محسنی ساروی استاد دانشگاه تهران

دکتر شهناز دانش دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر هادی معماریان استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر سید سعید اسلامیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد نوید مقیم استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید حسن طباطبایی دانشیار دانشگاه شهرکرد

دکتر شمسا بصیرت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر میثم جعفری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر سید سعید اسلامیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر آزاده احمدی استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد نوید مقیم استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر شمسا بصیرت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر مسعود نصری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر یوسف مرادی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

دکتر مسعود میر محمد صادقی آب منطقه ای استان اصفهان

دکتر علی اکبر عباسی دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر شعبانعلی غلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دکتر ناصر طالب بیدختی، دانشگاه شیراز

دکتر مهدی وفاخواه، دانشیار دانشکده منابع طبیعی تربیت مدرس (نور)

دکتر غلامحسین کرمی، دانشیار دانشگاه شاهرود

دکترعلی فاتحی مرج، دانشیار دانشگاه یزد

دکتر سمانه پورمحمدی، استادیار موسسه باروری ابرها (یزد)

دکتر حسین ملکی نژاد، دانشیار دانشگاه یزد

دکتر آرش امینی، دانشیار دانشگاه گرگان

دکتر وحید غلامی، استادیار دانشگاه گیلان

دکتر مهرداد خانمحمدی، دانشیار دانشگاه گیلان       

دکتر رئوف مصطفی زاده، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی     

دکتر علیرضا قدرتی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

دکتر علیرضا اسلامی،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر محمود فغفور مغربی،  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مجید حسینی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر مهرداد خانمحمدی، دانشگاه گیلان

دکتر دادور لطف اله زاده،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر میرمسعود خیرخواه زرکش،دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

دکتر دهقانی بیدگلی،دانشگاه کاشان

دکتر سیما رحیمی بندرآبادی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر شفقتی،سازمان جنگلها و مراتع کشور

دکتر فرود شریفی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر صمد شادفر،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر مجتبی صانعی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر محمود رضا طباطبائی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری    

دکتر علی اکبر عباسی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر محمود عرب خدری،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر عبدالنبی عبده کلاه چی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر زهرا عزیزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر هدایت فهمی،وزارت نیرو           

دکتر باقر قرمز چشمه،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر احمد قندهاری،آب منطقه ای خراسان رضوی

دکتر پرویز گرشاسبی،سازمان جنگلها و مراتع کشور

دکتر مسعود گودرزی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر محسن محسنی ساروی، دانشگاه تهران

دکتر محسن ملکی، دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

دکتر طاهر نظامی،دانشگاه آزاد اسلامی کرج  

دکتر ابوالفضل معینی،دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران  

دکتر علیرضا مجیدی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مهندس اباذر مصطفائی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری          

دکتر داود نیک کامی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 

دکتر علیرضا توکلی،عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر رضا باقریان،مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خراسان رضوی

حشمت اله آقا رضی،مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی

دکتر محمد علی قنادزاده،سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد

دکتر بهرام محمدی گلرنگمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر محمد سلطانی اصل،سازمان آب و فاضلاب مشهد

دکتر حمید رضا سلیمانی،سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور

دکتر محمود آذری،دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر آرش امینی،دانشگاه گرگان

دکتر شعبانعلی غلامی، مرکز تحقیقات و کشاورزی استان مازندران

دکتر حامد فروغی، فردانشگاه بیرجند

دکتر منصور جهانتیغ،مرکز تحقیقات و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار، مرکز تحقیقات و کشاورزی استان خراسان رضوی

دکتر فاطمه طباطبایی،دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس خاشعی، دانشگاه بیرجند

دکتر یوسف رمضانی،دانشگاه بیرجند 

دکتر علی شهیدی،دانشگاه بیرجند

دکتر محمد فرزام، دانشگاه فردوسی مشهد   

دکتر علی طالبی،دانشگاه یزد

دکتر حبیب نظر نژاد،دانشگاه ارومیه  

دکتر رئوف مصطفی زادهذ،دانشگاه اردبیل     

دکتر علی گلکاریان، دانشگاه فردوسی مشهد

مطلب پیشنهادی

برنامه زمانبندی ششمین همایش ملی سطوح آبگیر باران – سال ۱۳۹۶

قابل توجه شرکت کنندگان (به ویژه مقاله دهندگان ) همایش در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ برگزار می …